Repetities

Met de groep muzikanten repeteren we minimaal 1 keer per week. Het vaste repetitiemoment is de dinsdagavond. Daarnaast worden er individuele lessen gegeven aan startende, maar ook gevorderde leerlingen. Ook worden er zogenaamde dag repetities gepland. Dit zijn repetities die doorgaans in het weekend gepland worden waardoor we een dag(deel) intensief kunnen repeteren. Tijdens deze repetities staan sectierepetities (dus bijvoorbeeld alleen met de trompetgroep), exercitierepetities (het lopen) of algehele repetities centraal.

 

Het vaste repetitieschema is als volgt:

 

Maandag:                                

Individuele lessen                             19:00 tot 22:00           

 

Dinsdag:                                  

Blazers en slagwerk (apart)              19:30 tot 20:30

Algehele, gezamenlijke repetitie       20:30 tot 21:30